Chào mừng đến với Từ điển ABC

Chúng tôi đã thu thập hơn 14.500 tham khảo và gần 6.000 thành ngữ để bạn có thể tìm kiếm hoặc duyệt qua để tìm từ đó đặc biệt hoặc để chỉ cần cải thiện kỹ năng viết của bạn. ABC Thesaurus là hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người và chúng tôi đã hợp tác với Super từ điển để giúp mang lại nhiều hơn từ đồng nghĩa cho mắt của bạn. Chọn duyệt qua tham khảo hoặc trái nghĩa hoặc tìm kiếm trực tiếp cho văn bản của bạn.

Từ đồng nghĩa của ngày

Khởi Động Tham khảo


 

Khởi Động Tham khảo Danh Từ hình thức

  • chất xúc tác xướng, lọc, khuyến khích, động lực, kích, bàn đạp, kích thích, đẩy, tăng, xô, fillip, sự khiêu khích, bắn vào tay.

Khởi Động Tham khảo Động Từ hình thức

  • bắt đầu, khai trương, cài đặt, viện, broach.
  • bỏ qua.
  • đẩy, gửi ra, thiết lập nổi, xả, thiết lập sẽ.
  • kick, punt, dropkick.
  • trục xuất, đẩy, ném ra, lật đổ, kick ra.