Cồn Tham khảo


Còn Tham khảo Danh Từ hình thức

  • bình tĩnh, thanh thản, yên bình đĩnh đạc trong hòa bình của tâm trí, placidity, nhân phẩm, self-possession, xả, ổn định, cân bằng, self-assurance, sangfroid, mát mẻ.
  • phần còn lại, giấc ngủ, thư giãn, bình tĩnh, yên bình, yên tĩnh, quietude, quán tính, radiao, ngu, ngu ngon, thụ động, thời gian nghỉ ngơi, sự tĩnh lặng, không hoạt động.
  • sắc thái.

Con Tham khảo Tính Từ hình thức

  • roundabout, gián tiếp, quanh co, overcomplicated labyrinthine, serpentine, vòng vo, timewasting, những circumlocutory, xiên, ra ngoài đề.
  • tham lam, nắm, ravening, tham ăn, wolfish, ăn thịt, thievish, marauding, avaricious, extortionate, plundering, ăn mồi.
  • vô hình, hư không, thanh tao, tâm linh, thoáng mát, bodiless unearthly, thuộc về ma quỉ, không.

Con Tham khảo Động Từ hình thức

  • ăn gian, sự gian lận, lừa, lừa bilk, gull, lừa dối, người mắc mưu, rook, overreach, tách ra.
  • thuyết phục, lừa dối, inveigle, outwit, outfox, cajole, đi, beguile, coz, psych.
Cồn Liên kết từ đồng nghĩa: bình tĩnh, thanh thản, placidity, nhân phẩm, self-possession, xả, ổn định, cân bằng, self-assurance, sangfroid, mát mẻ, phần còn lại, giấc ngủ, thư giãn, bình tĩnh, yên tĩnh, quietude, quán tính, ngu, ngu ngon, thụ động, thời gian nghỉ ngơi, sự tĩnh lặng, không hoạt động, gián tiếp, quanh co, serpentine, xiên, ra ngoài đề, tham lam, nắm, ravening, tham ăn, ăn thịt, avaricious, ăn mồi, vô hình, hư không, tâm linh, thuộc về ma quỉ, không, ăn gian, sự gian lận, lừa, lừa dối, tách ra, thuyết phục, lừa dối, inveigle, outwit, outfox, cajole, đi, beguile, coz,

Cồn Trái nghĩa