Spatter Tham khảo


Spatter Tham khảo Động Từ hình thức

  • giật gân, bespatter, splatter, rắc, phun, bùn, ẩm ướt, bẩn, tại chỗ, vòi hoa sen, plash, spritz.
Spatter Liên kết từ đồng nghĩa: giật gân, bespatter, splatter, rắc, phun, bùn, bẩn, tại chỗ, vòi hoa sen,