Âm U Trái nghĩa


Âm U Trái nghĩa Tính Từ hình thức

  • nắng tươi sáng, rõ ràng, rực rỡ, bức xạ, không mây.
  • rõ ràng, đơn giản, rõ ràng khác biệt.

Âm U Tham khảo