Ăn Da Trái nghĩa


Ăn Da Trái nghĩa Tính Từ hình thức

  • nhẹ, nhẹ nhàng, nhạt nhẽo, suave.
  • trung lập, không hoạt động, trơ.

Ăn Da Tham khảo