đáng Kinh Ngạc Tham khảo


Đáng Kinh Ngạc Tham khảo Tính Từ hình thức

  • không thể tin được, phi thường, implausible improbable, nghi ngờ, có vấn đề, vô nghĩa, ngớ ngẩn, farfetched, bất thường, kỳ diệu.
  • tuyệt vời.
đáng Kinh Ngạc Liên kết từ đồng nghĩa: không thể tin được, phi thường, nghi ngờ, có vấn đề, vô nghĩa, ngớ ngẩn, farfetched, bất thường, kỳ diệu, tuyệt vời,