Duyệt tất cả Tham khảo


  • Đường Mòn Tham khảo: droop, treo, dangle draggle, kéo.tụt hậu, straggle, dawdle, đi lang thang, rơi phía sau.con đường, đường băng, theo dõi, theo dõi, đi đường, lối đi, road.theo dõi, theo...
  • Đương Nhiệm Tham khảo: officeholder, hành khách rằng.bắt buộc, ràng buộc, bắt buộc, cần thiết, không thể tránh khỏi, exigent, nhấn, liên tục.
  • Đường Sắt Tham khảo: vội vàng, đẩy lực lượng, báo chí, xô, xúc tiến, vội vàng, đẩy nhanh.lan can.
  • Đường Sắt Chống Lại Tham khảo: castigate, lạm dụng, scold revile, kiểm duyệt, vituperate, upbraid, reproach, quở trách, chastise, harangue, lambaste, khóc, mặc quần áo xuống.
  • Đường Viền Tham khảo: phác thảo, hồ sơ, bóng, hình dạng, hình thức, con số, đường cong, dốc, địa hình, cứu trợ.
  •