âm Tham khảo


Ẩm Tham khảo Danh Từ hình thức

 • độ ẩm, sương mù, mưa phùn, hơi, sương, sogginess, wetness.

Ẩm Tham khảo Tính Từ hình thức

 • ẩm ướt, ẩm, ngạt hơi ướt át, dank, phủ sương, sương mù, ngước, oozy, chảy nước.
 • ẩm ướt, chảy nước, dank, phủ sương, sương mù, ngạt hơi, ngước, clammy, dripping, ẩm.
 • ẩm, ẩm ướt, phủ sương, sương mù, chưa chín, drizzly, ngước, dank, clammy.
 • catcall, thờ ơ, trung lập, không quan tâm, mát mẻ, aloof, tách rời, không lo âu kiến thờ ơ hơn, phlegmatic, không hoạt động, thật, uncaring.
 • dễ chịu.
 • hâm hẩm nhẹ, ấm áp.
 • nước nóng ấm, ấm, nóng, ngạt hơi, gần gũi, stifling, sultry, nghẹt và áp bức.
 • sôi động kích động, hăng hái, nước nóng, hoạt hình, đam mê, bạo lực, excitable, lửa, tình cảm, bão, núi lửa, tức giận.
 • thân thiện nồng nhiệt, nhiệt tình, nhiệt tâm, đầu nhiệt tâm, mong muốn, động vật máu nóng, một cách nghiêm túc, effusive, thân mật, với, chân thành, đam mê, ham mê, yêu thương.

Ấm Tham khảo Động Từ hình thức

 • cổ vũ, xin vui lòng, thoải mái, gladden thỏa thích, giao diện điều khiển, nội dung.
 • quan tâm, đánh thức đánh thức, khơi dậy, khuấy, kích thích, bật, truyền cảm hứng cho, kích động, enkindle.
âm Liên kết từ đồng nghĩa: độ ẩm, sương mù, hơi, wetness, ẩm, dank, phủ sương, sương mù, ngước, chảy nước, chảy nước, dank, phủ sương, sương mù, ngạt hơi, ngước, clammy, ẩm, ẩm, phủ sương, sương mù, chưa chín, ngước, dank, clammy, catcall, thờ ơ, trung lập, không quan tâm, mát mẻ, aloof, tách rời, phlegmatic, không hoạt động, thật, uncaring, dễ chịu, ấm áp, ấm, nóng, ngạt hơi, gần gũi, sultry, hăng hái, nước nóng, hoạt hình, đam mê, bạo lực, excitable, lửa, tình cảm, bão, núi lửa, tức giận, nhiệt tình, nhiệt tâm, mong muốn, động vật máu nóng, một cách nghiêm túc, effusive, thân mật, với, chân thành, đam mê, ham mê, yêu thương, xin vui lòng, thoải mái, giao diện điều khiển, nội dung, quan tâm, khơi dậy, khuấy, kích thích, bật, kích động, enkindle,

âm Trái nghĩa