ăn Nhẹ Tham khảoĂn Nhẹ Tham khảo Danh Từ hình thức

  • giải khát, pick-me-up, đối chiếu, nosh đồ ngon của vật, cắn, trà, cà phê phá vỡ, miếng, ăn trưa.

ăn Nhẹ Liên kết từ đồng nghĩa: giải khát, pick-me-up, đối chiếu, cắn, miếng, ăn trưa,