Lỏng Tham khảo


Lồng Tham khảo Danh Từ hình thức

 • bao vây, coop, bút, di động, mew, gấp, hộp, thùng, pound, bẫy, pinfold.
 • bùn.
 • kiên nhẫn, hạn chế, sự hiểu biết, cảm, khoan dung, chấp nhận, tự kiểm soát sự ôn hòa, niềm đam mê, mildness, lòng thương xót, temperance, nhân loại, hiền, khoan hồng.
 • sự tức giận.
 • tôn kính awe, tôn trọng, tôn thờ, yêu mến, phụ thuộc, tin, sự kính trọng, cống hiến, ca ngợi, obeisance, ngưỡng mộ, liên quan.

Lòng Tham khảo Tính Từ hình thức

 • dễ chịu.
 • gallant, lịch sự, courtly dũng cảm, danh dự, anh hùng, valorous người, lãng mạn, quixotic, phiêu lưu, quý tộc, phù.
 • hirsute xù xì, pilose, rậm rạp, cạo râu, râu, bewhiskered.
 • hói, baldheaded, baldpated, cạo trơn tru, clean-shaven, râu, depilitated, glabrous.
 • khó khăn.
 • lông tơ, lông, thoáng mát, ánh sáng, xù xì, bọt fleecy, mờ, len, mềm mại, mượt, sa, filmy, gauzy.
 • mềm, lông tơ, lông, len, fleecy, flocked, rậm rạp, xù xì, mờ, pilose.
 • mềm, nhẹ nhàng, lông, fleecy lông mịn, mờ, flossy, lông chim, mượt mà.

Lồng Tham khảo Động Từ hình thức

 • nhốt, giam giữ, đóng ở, hộp lên, bẫy, tu viện đây, mew, ngăn, hãy, kiềm chế, hem, hàng rào.
 • rò rỉ, thấm lọc qua, lọc, chảy ra, leach, transpire, căng thẳng, phát ra, xả, dribble, thoát nước, thoát khỏi.
Lỏng Liên kết từ đồng nghĩa: bao vây, coop, bút, di động, gấp, hộp, thùng, pound, bẫy, bùn, kiên nhẫn, hạn chế, sự hiểu biết, cảm, khoan dung, chấp nhận, niềm đam mê, lòng thương xót, nhân loại, hiền, khoan hồng, tôn trọng, tôn thờ, yêu mến, phụ thuộc, tin, sự kính trọng, cống hiến, ca ngợi, obeisance, ngưỡng mộ, liên quan, dễ chịu, gallant, lịch sự, danh dự, anh hùng, lãng mạn, quixotic, quý tộc, phù, pilose, cạo râu, râu, hói, râu, glabrous, khó khăn, lông tơ, lông, ánh sáng, xù xì, mờ, len, mượt, filmy, gauzy, mềm, lông tơ, lông, len, xù xì, mờ, pilose, mềm, nhẹ nhàng, lông, mờ, nhốt, giam giữ, bẫy, ngăn, hãy, kiềm chế, hem, hàng rào, rò rỉ, lọc, chảy ra, leach, transpire, căng thẳng, phát ra, xả, dribble, thoát khỏi,

Lỏng Trái nghĩa