Quá Hạn Tham khảoQuá Hạn Tham khảo Danh Từ hình thức

  • lawbreaker, người phạm tội, wrongdoer, hư, thủ phạm, violator, malefactor, scapegrace, này, mui xe.

Quá Hạn Tham khảo Tính Từ hình thức

  • cẩn neglectful, bơ vơ, lỗi, cẩu thả, điểm tin vắn, reprehensible, blameworthy, sai.

Quá Hạn Liên kết từ đồng nghĩa: lawbreaker, người phạm tội, wrongdoer, , thủ phạm, malefactor, scapegrace, này, mui xe, lỗi, cẩu thả, điểm tin vắn, reprehensible, blameworthy, sai,