Ác Tham khảo


Ác Tham khảo Tính Từ hình thức

  • ác, ramsay hiểm độc, tội lỗi, xấu, luẩn quẩn, bất công, bất chính, flagitious, unprincipled.
  • rắc rối, đau đớn, khó chịu, vật liệu chịu lửa, lựa chọn hợp lý, phức tạp, đau khổ, khó khăn, cố gắng.
  • tinh nghịch, roguish, sly, kiến trúc, ẩn, quỷ, naughty, rascally, ngược lại, perverse.
Ác Liên kết từ đồng nghĩa: ác, tội lỗi, xấu, luẩn quẩn, bất công, bất chính, flagitious, unprincipled, rắc rối, đau đớn, khó chịu, vật liệu chịu lửa, lựa chọn hợp lý, phức tạp, đau khổ, khó khăn, cố gắng, tinh nghịch, roguish, sly, kiến trúc, ẩn, quỷ, perverse,

Ác Trái nghĩa