Châm Biếm Tham khảoChâm Biếm Tham khảo Danh Từ hình thức

  • chế giễu, mỉa mai, tiếp xúc, mockery derision, wit, burlesque, lampooning, pasquinade, tố cáo, hài hước.

Châm Biếm Tham khảo Tính Từ hình thức

  • mỉa mai, mordant, mocking, ăn da, cắn, chua chát, độc hại, derisive, taunting, hoài nghi, khinh bỉ.

Châm Biếm Liên kết từ đồng nghĩa: mỉa mai, tiếp xúc, wit, burlesque, tố cáo, hài hước, mỉa mai, mordant, mocking, ăn da, cắn, chua chát, độc hại, derisive, hoài nghi, khinh bỉ,