Ngứa Tham khảoNgứa Tham khảo Danh Từ hình thức

  • ái dục khao, yên, mong muốn, muốn, bồn chồn, hankering, sự ngon miệng, lust, ngứa, đói, khát.
  • ngứa, ghẻ.
  • steed, ngựa, với lứa tuổi, dobbin.

Ngứa Tham khảo Tính Từ hình thức

  • bồn chồn, khó chịu, ngứa, prurit, mong, thiếu kiên nhẫn, mong muốn, không hài lòng, craving, khát, đói, dâm dục.

Ngứa Liên kết từ đồng nghĩa: yên, mong muốn, muốn, bồn chồn, lust, ngứa, đói, khát, ngứa, ghẻ, ngựa, với lứa tuổi, bồn chồn, khó chịu, ngứa, prurit, mong, thiếu kiên nhẫn, mong muốn, không hài lòng, khát, đói, dâm dục,