Cắt Tham khảoCắt Tham khảo Danh Từ hình thức

  • chấm dứt, ngừng, dừng, arrestment, kết luận, trú, tạm dừng, cloture, đóng cửa, đình chỉ.

Cắt Tham khảo Tính Từ hình thức

  • có nghĩa mỉa mai, đắng, chua chát, cắn, đốt, ăn da, gây khó chịu, xúc phạm, thái, là, nghiêm trọng, khắc nghiệt, màu dùng độc hại, nhọn, cay.
  • gọn gàng, cắt, vân sam, nhanh nhẹn, phù hợp, lành mạnh, thông thường, quảng trường.
  • phân chia, được xác định, đục khắc, incised, vạch ra, demarcated, rõ ràng, khác biệt, chính xác, sắc nét, lưỡi sắc nét.
  • sắc nét, lưỡi, mài, mài nhọn, quan tâm, dao cạo sắc nét, chỉ.
  • xuyên, thâm nhập, lạnh, đóng băng, nguyên, cắn, numbing, chua cay, sắc nét.

Cắt Tham khảo Động Từ hình thức

  • clip, cắt, trim, mow kiễu giàn chéo, lưỡi hái, dao cạo, cạo râu, thợ cắt tóc, dải, rút ngắn, pare, lop, snip.
  • tách, denude, tước đi, dải, cướp, fleece, impoverish, despoil, dispossess, sự gian lận, mulct, filch, pauperize.

Cắt Liên kết từ đồng nghĩa: chấm dứt, ngừng, dừng, kết luận, trú, tạm dừng, đình chỉ, đắng, chua chát, cắn, đốt, ăn da, gây khó chịu, xúc phạm, thái, , nghiêm trọng, khắc nghiệt, cay, gọn gàng, cắt, nhanh nhẹn, phù hợp, lành mạnh, thông thường, quảng trường, phân chia, rõ ràng, khác biệt, chính xác, sắc nét, sắc nét, lưỡi, quan tâm, chỉ, xuyên, thâm nhập, lạnh, đóng băng, nguyên, cắn, sắc nét, clip, cắt, trim, cạo râu, dải, rút ngắn, pare, lop, snip, tách, denude, tước đi, dải, cướp, fleece, despoil, sự gian lận, mulct, filch, pauperize,

Cắt Trái nghĩa