Gặm Tham khảoGăm Tham khảo Danh Từ hình thức

  • dao găm.

Gặm Tham khảo Động Từ hình thức

  • nibble, nhai cắn, munch, gnash, masticate, vô địch, khủng hoảng.
  • rankle, lo lắng, chafe, fester băn khoăn, cứu, theo đuổi, nổi đau khổ.
  • xói mòn, đi ăn, ăn mòn, tiêu thụ, mặc.

Gặm Liên kết từ đồng nghĩa: dao găm, nibble, munch, gnash, masticate, vô địch, khủng hoảng, rankle, lo lắng, cứu, theo đuổi, xói mòn, tiêu thụ, mặc,