Xảo Quyệt Tham khảoXảo Quyệt Tham khảo Tính Từ hình thức

  • diabolical, phản diện, ác, khổng lồ, ma quỷ, hoang dã, bestial tàn bạo, barbarous, tàn bạo, tàn nhẫn, địa ngục, vô nhân đạo, khủng khiếp, mephistophelian.
  • guileful, dối trá, duplicitous artful, khôn ngoan, sly, double-dealing, đạo đức giả, xảo quyệt, twofaced, perfidious, underhanded.
  • xảo quyệt, duplicitous conniving, sly, wily, khôn ngoan, khó khăn, gian lận, underhand, underhanded, machiavellian, tàng hình.

Xảo Quyệt Liên kết từ đồng nghĩa: ác, khổng lồ, ma quỷ, hoang dã, barbarous, tàn bạo, tàn nhẫn, địa ngục, vô nhân đạo, khủng khiếp, guileful, dối trá, khôn ngoan, sly, double-dealing, đạo đức giả, xảo quyệt, twofaced, perfidious, underhanded, xảo quyệt, sly, wily, khôn ngoan, khó khăn, gian lận, underhand, underhanded, machiavellian, tàng hình,

Xảo Quyệt Trái nghĩa