Thông Minh Tham khảoThông Minh Tham khảo Danh Từ hình thức

 • sting, pang, prick, twinge, đau, nỗi đau đớn, phiền não, bực, tai nạn, vết thương, tổn thương, affront, xúc phạm.

Thông Minh Tham khảo Tính Từ hình thức

 • adroit khéo léo, thổi, nhanh nhẹn, tiện dụng, deft, có khả năng, có thẩm quyền, hiệu quả, chuyên gia.
 • khắc nghiệt, nghiêm trọng, chua cay, đau đớn, sắc nét, quan tâm, sự đâm.
 • nhanh chóng thông minh, quan tâm, sắc nét, thông minh, quick-witted, heads-up, cảnh báo, sáng, adroit, adept, canny, thận trọng, khôn ngoan, hợp lý, brainy.
 • nhanh, sôi động, lanh lợi nhanh nhẹn, mạnh mẽ, năng động, hoạt động, tinh thần.
 • prescient ngày, tâm linh, precognitive, mediumistic, tiên tri, oracular, sibylline, extrasensory, divining.
 • quan tâm, artful, thông minh, có thể, sly, sắc sảo, sắc nét, khôn ngoan, sagacious, perspicacious, canny, sâu sắc, sành điệu, longheaded, xảo quyệt, wily, hợp lý, sawy.
 • thời trang, sang trọng, vân sam, cắt, nhanh nhẹn, phong cách, trang điểm, ăn mặc lịch lảm.
 • tươi sáng, quan tâm, sắc nét, nhanh chóng, khéo léo, ban đầu, sáng tạo, thông minh, cảnh báo, quick-witted, tháo vát, sâu sắc, thông minh tinh nhuệ, canny.
 • tươi sáng, thông minh, sành điệu tinh nhuệ, quan tâm, viết, perspicacious, cảnh báo, nhanh chóng, phân biệt đối xử, hiểu biết, kiến thức, thông báo, smart, brainy, giáo dục, giác ngộ.

Thông Minh Tham khảo Động Từ hình thức

 • sting, đau, pierce, prickle, prick, đốt, vết cắn, new.

Thông Minh Liên kết từ đồng nghĩa: pang, twinge, đau, nỗi đau đớn, bực, tai nạn, vết thương, tổn thương, affront, xúc phạm, thổi, nhanh nhẹn, tiện dụng, deft, có khả năng, có thẩm quyền, hiệu quả, chuyên gia, khắc nghiệt, nghiêm trọng, đau đớn, sắc nét, quan tâm, quan tâm, sắc nét, thông minh, quick-witted, cảnh báo, sáng, adroit, canny, thận trọng, khôn ngoan, hợp lý, brainy, nhanh, sôi động, mạnh mẽ, năng động, hoạt động, tinh thần, tâm linh, tiên tri, oracular, quan tâm, artful, thông minh, có thể, sly, sắc nét, khôn ngoan, sagacious, perspicacious, canny, sâu sắc, sành điệu, longheaded, xảo quyệt, wily, hợp lý, sawy, thời trang, sang trọng, cắt, nhanh nhẹn, phong cách, trang điểm, ăn mặc lịch lảm, quan tâm, sắc nét, nhanh chóng, khéo léo, ban đầu, sáng tạo, thông minh, cảnh báo, quick-witted, tháo vát, sâu sắc, canny, thông minh, quan tâm, viết, perspicacious, cảnh báo, nhanh chóng, phân biệt đối xử, hiểu biết, kiến thức, thông báo, brainy, giáo dục, giác ngộ, đau, prickle, đốt, new,

Thông Minh Trái nghĩa